קדם ניהול פרויקטים | תל ברוך, תל-אביב - קדם ניהול פרויקטים

תל ברוך, תל-אביב

2 מגרשים מחוברים היוצרים מגרש גדול מהמקובל באזור ועליו בית מקסים

תכנון ועיצוב- אדריכל עודד לביא