קדם ניהול פרויקטים | נוגה תל אביב - קדם ניהול פרויקטים

נוגה תל אביב

3 דירות פנטהאוז שחוברו יחדיו לדירה אחת גדולה ומוקפדת בתוך בניין לשימור.

תכנון ועיצוב: אדריכלית דנה אוברזון