קדם ניהול פרויקטים | צהלה - קדם ניהול פרויקטים

צהלה

 

שמירה על תווי הקרקע מקורי כדי לשמור על חזית צנועה המזכירה את העמדת הבית

הקודם…

תכנון ועיצוב- אדריכלית דנה אוברזון